Undress Code realizuje projekty współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”:

1. POIR.03.03.03-14-0154/18

Tytuł projektu: Działalność promocyjna polskiej marki produktowej UNDRESS CODE na rynku międzynarodowym

Cel projektu: pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działań eksportowych, a także promowanie polskiej marki na rynkach międzynarodowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 507 000.00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 507 000.00 PLN
Współfinansowanie UE: 405 600.00 PLN

2. POIR.03.03.03-10-0018/21

Tytuł projektu: Ekspansja marki Undress Code na rynki krajów Zatoki Perskiej latach 2021-2022.

Cel projektu: pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działań eksportowych, a także promowanie polskiej marki na rynkach międzynarodowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 179 600.00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 179 600.00 PLN
Współfinansowanie UE: 152 660.00 PLN

×